จากการค้นคว้าและประสบการณ์ เราพบว่าวัตถุประสงค์ของผู้นำคือ ตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กร เราเชื่อว่า ผู้นำควรมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้อื่น...

การแข่งขันทางธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างวิธีการสร้างความแตกต่างแบบเดิม อาจจะไม่เพียงพอ ในระยะยาวแล้วเราเชื่อว่า ประสิทธิภาพในการขายคือความได้เปรียบ...

ความพยายามทั้งหลายที่เราทำ ทั้งในด้านของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี การพัฒนาผู้นำที่มีประสิทธิภาพ หรือการพยายามสร้างยอดขายทางธุรกิจ จะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะเรามีพนักงาน.....